Onze aanpak

Wat Vestal doet heeft vele namen, maar slechts één rode draad: wat ook de invalshoek is, onze communicatieblik heeft tot doel bij te dragen aan uw groei.

We werken vooral voor bedrijven als overheden en non-profit organisaties.
Voor sommige klanten zijn we betrokken bij één specifieke taak of opdracht. Bij de meeste worden we echter breder ingezet en actief betrokken bij verschillende facetten van hun communicatie.
We tekenen niet alleen de communicatiestrategie uit, maar staan ook in voor de implementatie. Naast adviseur zijn we ook een klankbord. We hebben onze werking zo uitgebouwd dat klanten altijd bij ons terecht kunnen voor een snelle vraag of een andere (communicatieve) kijk op iets wat hen bezighoudt. Als er nood is aan structurele ondersteuning kunnen we ook de projectcoördinatie van een bepaalde opdracht voor onze rekening nemen.

Ons aanbod is grosso modo in volgende diensten te omschrijven:

  • Strategische communicatie: corporate communicatie, positionering, branding, imago
  • Milieucommunicatie: in domeinen als afval en energie zorgen we voor sensibilisering gericht op gedragsverandering, draagvlakcreatie, doelgroepcommunicatie
  • Interne communicatie: van bedrijfsblad over storytelling tot internal ambassadorship
  • Crisiscommunicatie: draaiboeken, kernboodschappen, persberichten, mediatraining, crisissimulaties, bijstand tijdens crisissen
  • Stakeholdercommunicatie: communicatie gericht op het informeren en betrekken van uw stakeholders

Binnen Vestal vertrekken we steeds vanuit een strategisch adviserende invalshoek. Voor alle projecten kunnen we ook de volledige uitvoerende communicatie voor onze rekening nemen, van website tot folder, film of volledige campagne.

You are here

Een vrijblijvende afspraak?

Heeft u een vraag, opdracht of uitdaging?
We bespreken het graag met u.

Contacteer ons